Gdzie można zarazić się bakteriami z grupy Legionella?

Bakterie Legionella Czynnikiem, który ma decydujący wpływ na skażenie bakteriami Legionella wody w instalacjach wodnych i urządzeniach jest temperatura wody. Bakterie namnażają się w temperaturze od 25 do 45°C, przy czym optymalna temperatura dla rozwoju tych bakterii wynosi od 35 do 37°C. W temperaturze poniżej 20°C bakterie nie namnażają się, a w temperaturze powyżej 50°C następuje zahamowanie tempa ich wzrostu. Utrzymywanie wody w temperaturze 60°C powinno zapewnić wodę nieskażoną bakteriami z grupy Legionella, a podniesienie temperatury do 70°C umożliwia ich inaktywację.

Bakterie Legionella Potencjalnym źródłem zakażenia dla człowieka jest aerozol wodno-powietrzny pochodzący z zakażonego rurociągu. Bakterie z grupy Legionella roznoszą się w powietrzu, w którym unosi się zakażony aerozol. Przeżywalność bakterii Legionella w aerozolu wzrasta od 3 do 15 min. wraz ze wzrostem wilgotności powietrza od 30% do 80%. Aerozol niesiony wiatrem pozostaje zakaźny nawet w odległości 1 km od źródła. Jak dotąd, nie stwierdzono przenoszenia się zakażenia z chorego człowieka na zdrowego, legioneloza nie jest zatem chorobą zaraźliwą.


Generatory dwutlenku chloru

Jedną z najskuteczniejszych opcji dla instalacji w instytucjach jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru zapewniającego bezpieczeństwo instalacji poprzez nieprzerwaną dezynfekcję systemu.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 40 szpitalach oraz 30 innych placówkach. We wszystkich miejscach okazało się to skutecznym rozwiązaniem, całkowicie eliminując problem Legionelli. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

ponad 55 hoteli

55 hoteli

ponad 40 szpitali

27 szpitali

ponad 30 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces ten jest cały czas monitorowany i poddawany rygorystycznej, zautomatyzowanej kontroli. Następnie tak przygotowany bezpieczny roztwór jest precyzyjnie dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe, bezpieczne dla ludzi stężenie dezynfekanta

Dezynfekcja z użyciem ClO2 umożliwia aktywne zabezpieczenie wody przed rozwojem życia mikrobiologicznego, bowiem dwutlenek chloru wykazuje dużą efektywność poprzez posiadaną właściwość długotrwałej stabilności w instalacji hydraulicznej. Na uwagę zasługuję także fakt, iż opisywany roztwór wodny dwutlenku chloru dozowany zgodnie z normami dla wody pitnej nie wywołuje podrażnień skóry i śluzówek charakterystycznych dla instalacji opartych o dozowanie podchlorynu sodu, zaś koszty jego wytwarzania są porównywalne z innymi metodami dezynfekcji.

Sprawdź pełną ofertę generatorów BelloZon CDLb »