Bello Zon® – bezpieczne dozowanie dwutlenku chloru do uzdatniania wody

Generatory dwutlenku chloru BelloZon® CDLb pracują w oparciu o proces kwas / chloryn. Dwutlenek chloru wytwarzany jest szarżowo z roztworu chlorynu sodu i kwasu solnego, co przyczynia się do uzyskania produktu wolnego od zanieczyszczeń chlorem. Dzięki innowacyjnej konstrukcji reaktora osiągana jest wyjątkowo wysoka sprawność reakcji, wynosząca powyżej 90%.

Gwarantuje to bardzo ekonomiczną i przyjazną środowisku pracę przy zużyciu minimalnej niezbędnej ilości reagentów. W zależności od typu, systemy te posiadają wydajność wytwarzania do 120g ClO2 na godzinę. Produkt jest tymczasowo magazynowany w wewnętrznym lub zewnętrznym zbiorniku buforowym w postaci roztworu o stężeniu ClO2 1000 lub 2000 mg/l.

Dzięki roztworowi ClO2 gromadzonemu w zbiorniku buforowym, generatory CDLb nie muszą być dobierane do szczytowego zapotrzebowania na dezynfekant. Z tego względu ProWater zaleca dobór urządzenia zgodny ze średnim zapotrzebowaniem na wodę, co pozwala na znaczącą redukcję kosztów inwestycyjnych w porównaniu z systemami konwencjonalnymi.

W przypadku konieczności dozowania dwutlenku chloru ze zbiornika buforowego do więcej niż jednego punktu, można zastosować odpowiednie pompy dozujące i urządzenia pomiarowo–regulacyjne z bogatej oferty firmy ProWater – przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do zastanej instalacji wodnej.

Innowacyjne sterowanie procesem wytwarzania dwutlenku chloru zapewnia również wyjątkową stabilność produktu przez długi czas. ClO2 nie ma możliwości wydostania się poza system ze względu na zastosowany układ wahadła gazowego. Rozwiązanie to zabezpiecza środowisko oraz pozwala wyeliminować koszty związane z wymianą filtrów, które można spotkać w tradycyjnych systemach szarżowych. Modułowa konstrukcja systemu ułatwia dopasowanie do wymagań różnych aplikacji.

Urządzenia BelloZon® CDLb znajdują zastosowanie głównie przy zapobieganiu namnażaniu bakterii z grupy Legionella, jak również w procesach dezynfekcyjnych związanych z przemysłem spożywczym i napojów, dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcji wody w obiegach chłodniczych lub dezynfekcji filtrów na basenach kąpielowych. Urządzenie spełnia rygorystyczne wymogi wytycznych W224 i W624 Niemieckiego Stowarzyszenia Gazu i Wody (DVGW) oraz posiada atest PZH.