Dwutlenek Chloru ClO₂ - skuteczna i trwała dezynfekcja wody

Dwutlenek Chloru Dwutlenek chloru ClO2 jest żółtawo-pomarańczowym gazem o zapachu przypominającym ozon. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i posiada silne właściwości utleniające.

Ogromną zaletą dwutlenku chloru w odniesieniu do chloru lub podchlorynu jest stopniowe rozkładanie biofilmu w dawkach dozwolonych dla wody pitnej. Ponadto, do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru potrzeba znacznie mniejszych ilości preparatu. Skuteczne działanie dezynfekcyjne dwutlenku chloru jest niezależne od wartości pH, co oznacza, że może on być stosowany bez problemu w środowiskach kwaśnych i zasadowych. Zastosowanie dwutlenku chloru oznacza więc nie tylko dezynfekcję wody, usuwając wolne czynniki chorobotwórcze ale również znaczącą poprawę bakteriologiczną instalacji wewnętrznych poprzez usuwanie osadów organicznych z rurociągów - biofilmu.

Kamień kotłowy na ujściu wody Dwutlenek chloru staje się coraz powszechniej stosowanym środkiem dezynfekcyjnym przeciwko bakteriom z grupy Legionella. Jego działanie dezynfekcyjne jest dużo bardziej skuteczne niż chloru. Ma on dłuższy okres remanencji w sieci, nie chloruje, dzięki czemu nie powstają THM, ponadto poprawia smak i zapach wody, usuwa jej barwę oraz utlenia żelazo i mangan. Bardzo istotną kwestią jest również jego niski poziom korozyjności w porównaniu z chlorem. Dwutlenek chloru, w przeciwieństwie do promieniowania UV, jest aktywny wobec rotawirusów. Biochemiczne działanie dwutlenku chloru opiera się na przekształceniu w chloryn w procesie dezynfekcji i redukcji do chlorku w drodze czysto chemicznej degradacji.

Biocyd Skuteczność Remanencja
Ozon
Dwutlenek chloru
Chlor
Chloraminy

Dwutlenek chloru nie może być magazynowany i dlatego musi być wytwarzany w miejscu, w którym będzie stosowany. Rozwiązanie takie jest możliwe dzięki zastosowaniu generatora dwutlenku chloru, to urządzenie przeznaczone do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru w miejscu zapotrzebowania. Generator zabezpiecza w ten sposób obiekt przed skażeniem bakteriologicznym. Może być stosowany w małych i średnich układach wodnych różnego charakteru. Najczęstszym miejscem zastosowania urządzenia są instalacje wodne w budynkach użyteczności publicznej: szpitale, hotele, łaźnie, szkoły, obiekty rekreacyjne i sportowe. Stosowanie generatora dwutlenku chloru sugerowane jest również w instalacjach układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, gdzie woda rozpylana jest w postaci aerozolu co może skutkować zakażeniem bakteriami Legionelli. Dezynfekcja dwutlenkiem chloru poprzez zastosowanie generatora ClO2 popularna jest też w przemyśle spożywczym lub kosmetycznym gdzie dezynfekuje się wodę wykorzystywaną np. do mycia butelek czy w procesie produkcji.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 27 szpitalach oraz 26 innych placówkach. W żadnym z obsługiwanych systemów nie odnotowaliśmy przekroczonych stężeń chloranów i chlorynów. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

55 hoteli

55 hoteli

27 szpitali

27 szpitali

26 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Zalety dwutlenku chloru

  • Dwutlenek chloru ma działanie dezynfekcyjne dużo bardziej skuteczne niż chlor w identycznym stężeniu.
  • Większy efekt przedłużonego działania zapewnia trwającą dłużej dezynfekcję.
  • Efekt selektywny: nie powstają toksyczne chloraminy lub związki trójchlorowcopochodne (THM), a smak i zapach wody są lepsze.
  • Kluczową zaletą dwutlenku chloru jest to, że atakuje on i niszczy zarówno wolne czynniki chorobotwórcze, jak i biofilm.