Generatory dwutlenku chloru do zwalczania legionelli

Bello Zon – generator dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru nie może być magazynowany i dlatego musi być wytwarzany na miejscu zastosowania. Urządzenie do wytwarzania dwutlenku chloru (zwane inaczej generatorem) zaprojektowane jest w wersji kompaktowej i przeznaczone zostało dla zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym małych i średnich układów wodnych różnego charakteru. Standardowym miejscem zastosowania urządzenia są instalacje wodne w budynkach użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, baseny, obiekty rekreacyjne i sportowe. Drugim ważnym miejscem zastosowania są układy klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze, które są dezynfekowane aerozolem wodnym z rozpuszczonym dwutlenkiem chloru. Kolejnym miejscem wykorzystania są układy dezynfekcji butelek i opakowań w przemyśle spożywczym.

Co wyróżnia generatory dwutlenku chloru CDLb?

Budowa generatora dwutlenku chloru CDLb

Naczynia miarowe

Naczynia miarowe w generatorze dwutlenku chloru pełnią bardzo istotną funkcję – blokują pracę urządzenia w wyniku braku któregokolwiek z reagentów lub wystąpienia innej anomalii. Dzięki temu, parametry uzdatnionej wody są zawsze utrzymane na właściwym poziomie.

Reaktor

Reaktor to miejsce, w którym na skutek reakcji kwasu solnego z chlorynem sodu następuje wytwarzanie cząsteczek dwutlenku chloru. Szczelnie zamknięty, wykonany z materiału PVC-U/PVDF, gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu oraz maksymalną czystość wytwarzanego ClO2.

Zasobnik dwutlenku chloru

Urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne zbiorniki, reaktor, w którym chloryn sodu aktywowany jest kwasem solnym w odpowiednim dla reakcji czasie (ok. 20 minut) i zbiornik zasobowy do przechowywania gotowego do dozowania roztworu dwutlenku chloru.

Precyzyjne pompy dozujące reagenty

Precyzyjna pompa w bezpieczny i kontrolowany sposób dozuje do reaktora odpowiednią ilość jednego z reagentów potrzebnych do rozpoczęcia reakcji wytwarzania dwutlenku chloru – kwasu solnego lub chlorynu sodu.

Pompa dozująca ClO2

Precyzyjna pompa dozująca o napędzie elektromagnetycznym posiada wszystkie funkcje sterowania i ustawienia potrzebne w nowoczesnych procesach uzdatniania wody i dozowania chemikaliów. Pompa posiada pokrętło mnożnika/dzielnika impulsów sterujących. Funkcjonalność ta umożliwia niezwykle dokładne dostosowanie do zewnętrznych przetworników sygnału. Rezultatem jest łatwiejsze i bardziej precyzyjne dostosowanie dozowania do rzeczywistych wymogów.

Zawór wielofunkcyjny

Zawór wielofunkcyjny zapewnia dozowanie odpowiedniej dawki ClO2 niezależnie od ciśnienia wody w sieci. Zapewnia on następujące funkcje:

  • Wytwarzanie zdefiniowanego przeciwciśnienia przy dozowaniu ze swobodnym wypływem.
  • Zapobieganie podnoszenia (lewarowania) ze zbiornika zasobowego w przypadku podciśnienia w punkcie dozowania.
  • Odciążanie (likwidacja ciśnienia) przewodu dozującego przy postoju instalacji.

Panel sterujący z wyświetlaczem

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz podający komunikaty pełnymi zdaniami w języku polskim zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę dzięki prowadzeniu użytkownika krok po kroku za pomocą czytelnego tekstu wraz z komunikatami o przyczynie alarmu.

  • System sterowania ze wspomaganymi przez menu funkcjami wytwarzania roztworu ClO2 oraz płukania i konserwacji całego systemu.
  • Informacja na wyświetlaczu informująca użytkownika o ilości wytworzonego ClO2 oraz wieku aktualnie wyprodukowanego roztworu ClO2 (do 100 godzin wstecz).
  • Zegar przypominający o konieczności wykonania serwisu po roku eksploatacji (automatyczne wyłączenie urządzenia po roku pracy – wymaga ponownego uruchomienia).

Zasada działania i przeznaczenie

W generatorach dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb, na skutek połączenia rozcieńczonego kwasu solnego i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodu powstaje roztwór dwutlenku chloru. Innowacyjna konstrukcja reaktora zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność sięgającą 90%. Dzięki minimalnemu zużyciu środków chemicznych generator dwutlenku chloru jest ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Generatory dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb 6 i CDLb 12 o wydajności wytwarzania dwutlenku chloru od 6 do 12 g/h są szczególnie zalecane do dezynfekcji wody i zwalczania Legionelli w mniejszych i średnich budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele i kompleksy sportowe.

Urządzenie przeznaczone jest do zawieszenia na ścianie pomieszczenia. Podstawową cechą generatora jest typ surowców reakcyjnych. W tym przypadku są to surowce rozcieńczone (9,0%, 7,5%). Są to stosunkowo słabe roztwory kwasu solnego i chlorynu (III) sodu.

Roztwór z dwutlenkiem chloru może być dozowany bezpośrednio do instalacji wodnej, może być rozcieńczany układem mieszania, może być gromadzony w zbiorniku pośrednim (z które będzie tłoczony odrębną pompą do instalacji). Sterowanie pracą generatora może odbywać się poprzez impulsy wodomierza (proporcjonalne do przepływu wody), praca ciągła (przy stałym przepływie lub magazynowaniu ClO₂), sygnałem z sondy pomiarowej ClO₂, sygnałem wolnopotencjałowym.

Model generatora ClO 2 jedn. CDLb 6 CDLb 12 CDLb 22 CDLb 55 CDLb 120
Zdolność
produkcyjna
g ClO2/h 6 12 22 55 120
Stężenie roztworu mg ClO2
/dm3
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maksymalny
przepływ*
m3/h 12 24 44 110 240
Zintegrowana pompa dozująca ClO 2 --- Beta® Beta® Beta® Delta® ---
Maksymalne
przeciwciśnienie
bar 7 7 7 7 ---
Wymiary (Wys.×Szer.×Głęb.) mm 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1550 x 800 x 345 1300 x 880 x 425