Urządzenia usuwające żelazo i mangan z wody PWCX

Catalox jest specjalnym złożem filtracyjnym przeznaczonym do usuwania z wody związków żelaza, manganu i siarkowodoru. Obecne w formie rozpuszczalnej (nie utlenionej) związki żelaza i manganu są odfiltrowywane na złożu w procesie adsorpcji. Duże upakowanie złoża powoduje, że odfiltrowuje ono również znajdujące się w wodzie nierozpuszczalne (utlenione) związki żelaza, manganu oraz siarkę. Większość manganu wyłapywana jest w pierwszych warstwach złoża i utleniana do dwutlenku manganu. Zanieczyszczenia są wypłukiwane ze złoża w czasie płukania wstecznego. Sprawność filtracyjną złoża Catalox można znacznie zwiększyć poprzez dodanie do wody surowej związków utleniających (np. chlor, ozon, napowietrzanie). 

Właściwości chemiczne i zastosowanie

  • Usuwa związki żelaza do 10ppm
  • Usuwa związki manganu do 5ppm
  • Usuwa związki siarkowodór do 3ppm
  • Przeprowadza żelazo z rozpuszczalnej formy do nierozpuszczalnych
  • Utlenia siarkowodór do siarki
  • Utlenia mangan do dwutlenku manganu
  • Złoże nie jest zalecane do usuwania bakterii żelazistych, tanin i związków organicznych

UWAGA! Złoże nie usuwa z wody bakterii.