Jak bronić się przed Legionellą?

Zalecenia dotyczące projektowania budynków i instalacji wodociągowych obejmują:

  • stosowanie materiałów odpornych na korozyjne oddziaływanie wody;
  • zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego;
  • zapewnienie temperatury ciepłej wody powyżej 60°C w punkcie wprowadzenia do instalacji i nie mniejszej niż 55°C w punktach poboru wody;
  • ograniczenia stagnacji oraz izolowanie przewodów ciepłej wody;
  • przystosowanie instalacji ciepłej wody do dezynfekcji metodą fizyczną lub chemiczną.

Dezynfekcja termiczna

Do zwalczania bakterii Legionella można stosować wygrzanie (przegrzew) systemu rurociągów wodą o temperaturze powyżej 70°C. Wiąże się to jednak z wysokim zużyciem energii, a przy rozległych instalacjach jest nieefektywne. Zastosowanie metody termicznej powoduje jedynie dezynfekcję roztworu wodnego, a nie likwidację biofilmu będącego naturalnym siedliskiem bakterii Legionella. Z tego powodu niemal zawsze następuje skażenie wtórne. Ponadto, występuje ryzyko oparzenia wodą z kranu!

Dezynfekcja promieniowaniem UV

Zwalczanie bakterii Legionella metodą dezynfekcji wody lampami UV działa doraźnie w miejscu montażu lampy. Jest skuteczne w przypadku wody przepływającej przez urządzenie, jednak w pozostałej części instalacji lampy UV nie likwidują biofilmu, co nie rozwiązuje problemu bakterii Legionella w instalacji, gdyż następuje powtórne skażenie wody. W efekcie nie jest to skuteczna metoda w przypadku starych, dużych instalacji wodociągowych.

Dezynfekcja poprzez ozonowanie wody

Pomimo silnej reakcji dezynfekującej i braku szkodliwych produktów ubocznych, ozon rozkłada się po kilkunastu minutach, co czyni go nieskutecznym w przypadku dużych instalacji, w której występują np. zastoje wody.Woda w instalacji wodociągowej musi znajdować się w ciągłym obiegu (np. fontanny, zraszacze), dlatego stosowanie tej metody w budynkach gospodarczych wydaje się nie być do końca skuteczne.

Dezynfekcja poprzez chlorowanie wody

Dezynfekcja wody roztworami podchlorynu sodu lub wapnia ma niewystarczające działanie dezynfekcyjne przy zastosowaniu dawek dopuszczonych dla wody pitnej. Skuteczność dezynfekcji jest silnie zależna od stopnia kwasowości wody, co wymusza nieustanną kontrolę pH. Biofilm nie jest niszczony, co powoduje ponowne zakażanie. Woda uzdatniana w ten sposób zawiera toksyczne chloraminy, uboczne produkty dezynfekcji w postaci rakotwórczych związków THM (Trihalogenometany). Wyczuwalny jest charakterystyczny nieprzyjemny smak i zapach wody, co wymaga dodatkowej filtracji węglem aktywnym.

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

Doświadczenie zdobyte przez pracowników naszej firmy jednoznacznie pokazuje, że uzdatnianie wody dwutlenkiem chloru jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą obecnie znaną metodą dezynfekcji wody i zwalczania bakterii Legionella. ClO2 mając niższy potencjał redoks (zdolność do oddawania / przyjmowania elektronów przez jony), ma jednocześnie największą zdolność utleniania w porównaniu do innych utleniaczy.

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru ClO2 jest skuteczna niezależnie od wartości pH. Stosowanie dwutlenku chloru (ClO2) w dawkach przeznaczonych wody pitnej gwarantuje całkowitą destrukcję biofilmu, co wyklucza ryzyko ponownego zakażenia wody. Uzdatniona woda pozbawiona jest nieprzyjemnego zapachu oraz rakotwórczych THM. Ze względu na obniżone ryzyko korozji, wydłuża to żywotność całej instalacji wodociągowej.

Sprawdź pełną ofertę generatorów »