Naturalne miejsca występowania Legionelli

Bakterie legionelli występują na całym świecie W środowisku naturalnym, bakterie Legionella występują na wszystkich kontynentach świata we wszelkich zbiornikach wodnych, w których temperatura wody zawiera się w zakresie od 5°C do 63°C (jeziora, rzeki, stawy, studnie, gorące źródła). Z tych miejsc bakterie przedostają się do instalacji wodnych (ciepłej i chłodniczej), wodociągów, klimatyzatorów, obiegów chłodniczych. Mogą także wystąpić na sprzęcie laboratoryjnym i szpitalnym, oraz w lekarstwach – aerozolach przygotowywanych dla pacjentów.

Występowanie pałeczek bakterii Legionella

Bakterie legionelli namnażają się w biofilmach Bakterie Legionella występujące wewnątrz rur z wodą żywią się biomasą zbierającą się w złogach wapiennych kamienia i rdzy w rurociągach. Woda w instalacjach wodnych zazwyczaj ma temperaturę zawierającą się w zakresie od 20°C do 45°C. Jest to optymalna temperatura dla rozwoju bakterii Legionella.

Droga zakażenia bakterią Legionelli

Zakażenie legionellą w wyniku rozpylania wody Do zakażenia bakteriami z grupy Legionella dochodzi wszędzie tam, gdzie występuje zjawisko rozpylania wody. Mogą to być prysznice w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, hotele, baseny, spa, domy opieki), instalacje nawilżające powietrze, przemysłowe wieże chłodnicze. Ponadto Legionella mogą namnażać się w inhalatorach, turbinach dentystycznych, czy komorach zraszania. W glebie, gdzie bakterie Legionella mogą przeżywać od 3 do nawet 10 miesięcy obecność tych pałeczek wykrywano w temperaturze od -20°C do +35°C.