Zmiękczacz wody PWS 5K GASTRO

PWS GASTRO
Parametr Wartość
Pojemność jonowymienna m3×°dH 20
Przepływ nominalny 0,3 m3/h
Zużycie soli na regenerację 1,2Kg
Objętość złoża 5l
Średnica przyłącza 1"
Ciśnienie pracy 1,5-8 bar
Temperatura wody 4-40°C
Szerokość / Wysokość / Głębokość 27,5cm / 53cm / 59cm

Ten system zmiękczania doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie wymagana zdolność jonowymienna wynosi do 20m3 × °dH, a wymagany przepływ nie przekracza 15 litrów/minutę. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w lokalach gastronomicznych, małych pensjonatach, motelach itp.

Urządzenie zmiękczające całkowicie zabezpiecza instalację wodną, c.o. i pozostałe urządzenia mające kontakt z wodą przed osadzaniem się kamienia kotłowego oraz korozją instalacji. Podstawową zaletą działania jest w pełni zautomatyzowana regeneracja, która praktycznie eliminuje potrzebę jakiejkolwiek obsługi oraz zapewnia wysoką wydajność i wieloletnią eksploatację.

Budowa urządzenia

  • Zbiornik z laminowanego włókna szklanego odpornego na korozję z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną.
  • Zbiornik wypełniony jest żywicą jonowymienną Lewatit, która charakteryzuje się znakomitymi właściwościami fizyko-chemicznymi, bardzo dobrą stabilnością termiczną, dobrą kinetyką wymiany oraz dużą zdolnością jonowymienną. Złoże jonowymienne zostało specjalnie zaprojektowane do zastosowania w wodzie pitnej i spożywczej. Zastosowana żywica jest wysokiej klasy, silnie kwaśnym jonitem kationowym w formie sodowej. Posiada wysoki wskaźnik liczby całych ziaren, jest odporna mechanicznie i ma podwyższoną odporność na działanie chloru. Dzięki doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej zachowuje dużą stabilność przez długi okres eksploatacji. W procesie produkcji nie stosuje się żadnych rozpuszczalników.
  • Elektroniczna głowica sterująca pracą całego urządzenia amerykańskiej firmy Clack Corporation posiada atest PZH. Pracą głowicy zarządza mikroprocesorowy układ elektroniczny. Zawór sterujący może być wyposażony w zawór mieszający, umożliwiający ustawienie optymalnej twardości wody uzdatnionej.
  • Rolę zbiornika solanki pełni kompaktowa obudowa całego urządzenia wykonana z PEHD. Całość służy do magazynowania soli jak również do produkcji solanki. Uzupełnianie solanki sterowane jest za pomocą kontrolera zaprogramowanego odpowiednio do istniejących warunków. W celu zapobiegnięcia przelania wodą zbiornika solanki zastosowano pływak kontrolny współpracujący z zaworem.
Pobierz kartę katalogową