• Proces wymiany jonowejJony sodu (Na+) są aktywne na powierzchni żywicy.
  • Proces wymiany jonowejNa powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony wapnia wypierają jony sodu.
  • Proces wymiany jonowejDalsza część reakcji wymiany jonowej.
  • Proces wymiany jonowejNastępuje utrata zdolności jonowymiennej. Złoże wymaga regeneracji.
  • Proces wymiany jonowejW obiegu zamkniętym kolumna jest przepłukiwana wodnym roztworem soli.
  • Proces wymiany jonowejNa powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony sodu wypierają jony wapnia.
  • Proces wymiany jonowejNastępuje całkowita regeneracja złoża jonowymiennego.
  • Proces wymiany jonowejZanieczyszczenia są wypłukiwane i wylewane do kanalizacji.
  • Proces wymiany jonowejZłoże jest gotowe do dalszej pracy.

Zasada działania zmiękczacza wody

Zmiękczanie wody polega na przejmowaniu przez złoże jonowymienne czynników powodujących twardość wody. Zapewnia to całkowitą wymianę jonów wapnia Ca++ i magnezu Mg++ oraz zapobiega tworzeniu się osadu w postaci trudno usuwanego kamienia jaki tworzą sole tych pierwiastków. Jednak ze względów zdrowotnych, zmiękczacze wody wyposażone są zawór mieszający który pozwala na ustawienie optymalnej końcowej twardości zmiękczonej wody (zgodnie z normą), która wynosi 3°dH.

Wymiana zachodzi w trakcie przepływania wody przez żywicę jonowymienną znajdującą się w zbiorniku – kolumnie jonitowej. Złoże posiada wiele ujemnie naładowanych miejsc (centr aktywnych) przyciągających dodatnie kationy. Jony wapnia i magnezu wymieniane są na nie powodujące twardości jony sodu. Gdy wszystkie centra aktywne jonitu zajęte są przez wapń i magnez, dalsza wymiana staje się niemożliwa, wtedy urządzenie przechodzi w stan regeneracji i płucze złoże roztworem solanki przywracając jej pełną zdolność jonowymienną.

Bardzo ważnym czynnikiem jest jakość żywicy jonowymiennej, a dokładnie proces jej produkcji. Złoża stosowane we wszystkich zmiękczaczach wody serii Prestige i Magic-Box są specjalnie produkowane bez użycia rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu spełniają najwyższe standardy dotyczące czystości wytwarzanej wody pitnej. Stosowana żywica spełnia krajowe oraz zachodnie normy dla wody pitnej w zakresie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Żywotność prawidłowo eksploatowanego złoża jonowymiennego jest szacowana na ok. 10 lat. Po tym czasie starą żywicę należy zutylizować, a w jej miejsce umieścić nowy produkt.