Złoże Defeman

Złoże odżelaziająco-odmanganiające MTM

Złoże MTM składa się lekkich kuleczek pokrytych powłoką dwutlenku manganu, która spełnia rolę utleniacza. Pozwala to na skuteczne utleniające działanie złoża nawet przy odczynie wody pH6,2. Niski ciężar nasypowy złoża sprawia, że może ono być płukane wstecznie przy niewielkich natężeniach przepływu wody płuczącej.

Częściowo wyczerpane złoże należy zregenerować rozcieńczonym roztworem nadmanganianu potasu KMnO4.