Złoże Greensand

Złoże odżelaziająco-odmanganiające
Greensand

Greensand to filtrująco–utleniające złoże powstałe w wyniku przetwarzania naturalnego glaukonitu, znanego pod nazwą „Zielony Piasek”. Złoże to efektywnie usuwa związki żelaza, manganu i siarkowodór. Substancje te mają bardzo zły wpływ na jakość wody, gdyż nawet niewielkie ilości potrafią spowodować znaczne ograniczenie użyteczności uzdatnianej wody.

Złoże to wyróżnia wysoka skuteczność usuwania żelaza w szerokim zakresie odczynu pH, a ewentualna obecność chloru w uzdatnianej wodzie w żaden sposób nie ogranicza skuteczności działania. Cząsteczki złoża charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie podczas pracy.

Częściowo wyczerpane złoże należy regenerować rozcieńczonym roztworem nadmanganianu potasu KMnO4. Nie wolno dopuścić do całkowitego wyczerpania zdolności utleniającej złoża, ponieważ znacznie skraca to jego żywotność i może tworzyć złogi. Atest PZH HK/W/0033/01/2009

Pobierz kartę katalogową