Złoże Greensand Plus

Złoże odżelaziająco-odmanganiające
Greensand Plus

Greensand Plus jest bardziej zaawansowanym odpowiednikiem złoża Greensand. Ziarna złoża pokryte zostały specjalną warstwą dwutlenku manganu, który stanowi katalizator utleniania żelaza i manganu. Złoże to może być stosowane w wodzie o niskiej zawartości krzemionki, TDS i twardości.

Greensand Plus zachowuje wszystkie zalety i właściwości złoża Greensand, przy czym jest skuteczny również w wyższych temperaturach i przy większych różnicach ciśnień. Dzięki temu uzyskuje się większy margines bezpieczeństwa użytkowania poprzez wydłużenie okresów między regeneracjami. Atest PZH: HK/W/0240/02/2008

Pobierz kartę katalogową