Catalox - złoże do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru.

Catalox jest specjalnym złożem filtracyjnym przeznaczonym do usuwania z wody związków żelaza, manganu i siarkowodoru. Obecne w formie rozpuszczalnej (nie utlenionej) związki żelaza i manganu są odfiltrowywane na złożu w procesie adsorpcji. Duże upakowanie złoża powoduje, że odfiltrowuje ono również znajdujące się w wodzie nierozpuszczalne (utlenione) związki żelaza, manganu oraz siarkę. Większość manganu wyłapywana jest w pierwszych warstwach złoża i utleniana do dwutlenku manganu. Zanieczyszczenia są wypłukiwane ze złoża w czasie płukania wstecznego. Sprawność filtracyjną złoża Catalox można znacznie zwiększyć poprzez dodanie do wody surowej związków utleniających (np. chlor, ozon, napowietrzenie).

Właściwości złoża Catalox

 • Duża zdolność usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru w porównaniu z innymi złożami tego typu
 • Długa żywotność złoża (w przypadku prawidłowo przeprowadzanego procesu płukania wstecznego*)
 • Regeneracja złoża odbywa się w procesie płukania wstecznego. Złoże nie wymaga do regeneracji żadnych dodatkowych substancji chemicznych
 • Optymalna szybkość robocza przepływu przy małych spadkach ciśnienia
 • Możliwość stosowania powszechnych utleniaczy (dwutlenek chloru, chlor w formie gazowej, podchloryn sodu, nadmanganian potasu)
 • Krótki czas reakcji z utleniaczami (10 – 30 sekund)
 • Nadaje się do zastosowania jako dobrej jakości filtr sedymentacyjny usuwający produkty powstające w wyniku utleniania żelaza, manganu i siarkowodoru.

Właściwości chemiczne i zastosowanie

 • Usuwa związki żelaza do 10ppm
 • Usuwa związki manganu do 5ppm
 • Usuwa związki siarkowodór do 3ppm
 • Przeprowadza żelazo z rozpuszczalnej formy do nierozpuszczalnych
 • Utlenia siarkowodór do siarki
 • Utlenia mangan do dwutlenku manganu
 • Złoże nie jest zalecane do usuwania bakterii żelazistych, tanin i związków organicznych
 • UWAGA! Złoże nie usuwa z wody bakterii.

Złoże posiada certyfikaty NSF/ANSI wg standardu 61-2002 oraz atest PZH.

Cecha jedn. Wartość
Zakres pH - 6 – 9
Wysokość złoża (min / max) m 0.9 / 1.2
Robocza szybkość przepływu m3 / h 20 – 37
Szybkość płukania wstecznego* m3 / h 73
Wymagane spulchnienie % 15 – 30
Utleniacz (podchloryn sodu) % roztworu 12,5
Czas kontaktu utleniacza sek. 10 – 30
Zalecana częstotliwość płukania wstecznego - co 24h
*) Projekt systemu powinien uwzględniać szybkość płukania wstecznego złoża wystarczającą do oderwania i usunięcia wszystkich zaadsorbowanych i odfiltrowanych związków żelaza, manganu i siarki.