Złoże Birm

Złoże odżelaziająco-odmanganiające Birm

Birm to katalityczne złoże pochodzenia naturalnego, które zmniejsza poziom rozpuszczonego żelaza i manganu. Na złożu następuje reakcja między rozpuszczonym w wodzie tlenem, a żelazem i manganem. Powstały w ten sposób wodorotlenek żelazowy pozostaje na złożu, a następnie można go łatwo usunąć poprzez płukanie wsteczne. Złoże Birm nie zużywa się i nie wymaga regeneracji.

Produkt ten doskonale sprawdzi się w uzdatnianiu wody spożywczej, ale również w celach akwarystycznych.

Pobierz kartę katalogową