Złoże jonowymienne Lewatit S 1567

Złoże jonowymienne Lewatit S 1567

Żywica jonowymienna S 1567 jest najczęściej stosowaną żywicą we wszystkich zmiękczaczach serii Prestige i Magic-Box. Wśród ogromnej gamy produktów tego typu dostępnych na rynku wyróżnia sie ona sposobem wytwarzania.

Złoże monodyspersyjne

Złoże jonowymienne Lewatit S 1567 produkowane jest bez użycia rozpuszczalników organicznych, przez co nie oddaje do uzdatnianiej wody żadnych nieporządanych substancji i zanieczyszczeń. Ta właściwość czyni ten produkt idealnym do zmiękczania wody do celów spożywczych i bytowych.

Żywica ta jest monodyspersyjna, tzn. wszystkie pojedyncze granulki są identycznej wielkości. Gwarantuje to wysoką stabilność osmotyczną i chemiczną (możliwość zmiękczania wody dezynfekowanej chemicznie), oraz pozwala na uzyskanie większych przepływów, niż w przypadku zastosowania żywic polidyspersyjnych, gdzie granulki znacznie różnią się wielkością.

Makrofotografia złoża

Produkt opracowano w szczególności dla:

  • systemów, w których wymagane jest zmiękczanie wcześniej chemicznie dezynfekowanej wody;
  • systemów zmiękczających wodę przeznaczoną do spożycia.
Pobierz kartę katalogową