Złoże jonowymienne Lewatit MonoPlus S 108

Złoże Lewatit MonoPlus S 108

Lewatit MonoPlus S 108 to żelowa żywica jonowymienna w formie sodowej o silnym odczynie kwaśnym. Złoże to jest monodyspersyjne (wszystkie granulki złoża są jednakowej wielkości). Ze względu na specjalnie opracowany sposób produkcji, żywica ta wykazuje się wyjątkową odpornością chemiczną, mechaniczną i osmotyczną. Dzięki temu niemal nie następuje zjawisko wypłukiwania w warunkach podwyższonej temperatury, czy obecności utleniaczy (nawet w procesie demineralizacji).

Bardzo wysoka monodyspersyjność (maksymalne odchylenia w granicach 0.1% (poniżej 0,4mm) powoduje małe spadki ciśnienia, co przekłada się na efektywniejszą i bardziej ekonomiczną pracę urządzeń.

Produkt opracowano w szczególności dla:

  • systemów demineralizacji wody do wytwarzania pary do celów przemysłowych;
  • systemów, gdzie duże znaczenie ma wysoka wydajność i wytrzymałość złoża.