Złoże jonowymienne Amberlite SR1L Na

Złoże Amberlite SR1L Na

Amberlite SR1L Na jest żelową kationową żywicą jonowymienną o silnie kwaśnym odczynie, przeznaczoną do zmiękczania wody. Złoże to wykazuje się doskonałą stabilnością fizyczną, chemiczną i temperaturową, dobrą efektywnością jonowymienną oraz pojemnością.

Żywica ta została specjalnie opracowana dla przenośnych urządzeń uzdatniających (np. odwapnianie w produkcji sacharozy), dzięki zastosowaniu metod produkcyjnych nie wymagających rozpuszczalników.