Złoża dejonizacyjne

Seria Opis Pobierz
1 Amberlite MB20 Mieszane złoże dejonizacyjne do uzdatniania wody.