Clack System Controller

Clack System Controller

Clack System Controller - nowoczesny panel zarządzający pozwala na połączenie nawet 6 stacji uzdatniania wody. Dzięki temu, istnieje możliwość uzyskania przepływu w układach równoległych do 160m3/h. Przepływ szczytowy może być ustalany ze standardowych liczników przepływu z impulsatronem podpiętym do sterownika.

W przypadku zmniejszenia przepływu sterger wyłącza poszczególne stacje i pozostawia je w oczekiwaniu. Kiedy przepływ wzrasta, system dołącza poszczególne stacje do uzyskania zadanego parametru przepływu.

Cały panel chroniony jest przed nieautoryzowanym dostępem półprzeźroczystą skręcaną obudową.

Komunikaty wyświetlane przez Clack System Controller

Panel przez cały czas informuje o aktualnej pracy poprzez diody LED oraz duży, podświetlany wyświetlacz. Istnieje możliwość zgrania plików dziennika zdarzeń na zewnętrzną pamięć poprzez standardowy port USB. Panele kontrolne Clack System Controller obsługują cały zakres technologii uzdatniania wody – zmiękczanie i odżelazianie, filtracja itp.

Port USB do przenoszenia danych Clack System Controller Drzwiczki zabezpieczające Clack System Controller
  • Kontroler może pracować z 2-6 głowicami
  • Można stosować głowice Clack CI 1.0”, 1.25", 1.5" lub 2”
  • Wszystkie podłączone głowice są zasilane bezpośrednio z Kontrolera - nie są wymagane indywidualne zasilacze.
  • Dane diagnostyczne i informacje o programowaniu mogą być przeniesione na zwykły pendrive USB i prezentowane w postaci arkusza MS Excel
  • Dwa Kontakty (SPDT) do zasilania zewnętrznych urządzeń (z bezpiecznikami)
  • Pojedyncze wyjście dla zewnętrznego wodomierza
  • Podtrzymanie aktualnej daty i godziny z baterii
  • Wydajny procesor, przyjazne programowanie i kolorowy podświetlany ekran (np. w przypadku wystąpienia błędu ekran podświetla się na czerwono)
  • Wyświetlenia aktualnego czasu, dnia tygodnia, dni do regeneracji, aktualnego przepływu i sumarycznego zużycia wody przez system
  • Diody LED wskazujące aktualny stan każdej głowicy w systemie
Pobierz kartę katalogową