Nadajnik impulsów Opto OD

Optoelektroniczny nadajnik
impulsów Opto

Optoelektroniczny nadajnik impulsów firmy Sensus przeznaczony jest do współpracy z wodomierzami przemysłowymi z liczydłem typu DYNAMIC. Cechuje się prostym montażem – instalacja w wodomierzu odbywa się bez zrywania plomb legalizacyjnych.

Nadajnik ma możliwość zidentyfikowania kierunku przepływu (w przód / w tył) i posiada dwie różne wartościowości impulsowania. W zależności od zastosowania, odpowiedni model nadaje się do urządzeń wskazujących i kontrolujących przepływ, do systemów zdalnego odczytu i dozujących, do urządzeń w obszarze zagrożonym wybuchem, rejestratorów cyfrowych, bezpośredniego podłączenia do sterowników SPC lub zdalnych systemów kontroli, do przetworników przepływu.

Nadajnik impulsów Reed RD

Kontaktronowy nadajnik impulsów Reed

Kontraktonowy nadajnik impulsów firmy Sensus do wodomierzy przemysłowych z liczydłem DYNAMIC posiada wszystkie zalety nadajnika impulsów Opto, z wyjątkiem identyfikacji kierunku przepływu.

Nadajniki Opto i Reed mogą pracować z wodomierzami przy przepływie wody zimnej (do 50°C) oraz wody gorącej (do 130°C).

Uniwersalny moduł zdalnego odczytu HRI

Moduł zdalnego odczytu HRI

HRI to uniwersalny moduł kompatybilny dla wielu typów wodomierzy SENSUS, np. wodomierzy jednostrumieniowych, wielostrumieniowych, objętościowych z suchobieżnym i mokrobieżnym liczydłem, wyposażonych w specjalny wskaźnik. Moduł HRI może być zainstalowany bez uszkadzania cechy legalizacyjnej wodomierza, w trakcie jego eksploatacji.

HRI to nie tylko prosty nadajnik – opracowany został tak, aby w niezawodny sposób dostarczać dane dla zdalnego odczytu z klasycznych wodomierzy. Jest to interfejs zaspakajający współczesne wymagania dotyczące zdalnego odczytu i transmisji danych.

Dostępne są dwa moduły HRI:

  • HRI Moduł impulsowy - odpowiednik nadajnika impulsów o wysokiej rozdzielczości, który rozpoznaje kierunek przepływu.
  • HRI Interfejs danych - odpowiednik elektronicznego liczydła z interfejsem, obsługiwanym przez przewodowe systemy M-Bus oraz bateryjne urządzenia MiniBus pracujące w systemach zdalnego odczytu wodomierzy SENSUS.

Moduł HRI cechuje prosty montaż, uniwersalność i jakość wykonania. Urządzenie posiada mechanizm tłumienia drgań wyjścia impulsowego, jest odporne na zewnętrzne pole magnetyczne (przewyższa wymagania PN-EN 14154-3), i zamknięte w hermetycznej obudowie (IP 68). Wewnętrzna bateria gwarantuje działanie przez 10 lat.

Przetwornik częstotliwości FM-1D/K

Przetwornik częstotliwości FM-1D/K

FM 1 D/K jest kontrolowanym przez mikroprocesor przetwornikiem wielkości mierzonej ze wskazaniem cyfrowym. Przekształca on impulsy wejściowe w prąd proporcjonalny do chwilowej wartości przepływu. Impulsy wejściowe mogą być przekształcane np. w standardowy sygnał prądowy (0 / 4-20mA), stan licznika (impulsy zliczania), dane cyfrowe lub wskazania LED. W zależności od aplikacji, przetwornik może funkcjonować nie tylko z nadajnikami OD i RD.