Testomat HEYL ECO

HEYL Testomat ECO

Testomat® ECO - automatyczny analizator do pomiaru i kontroli resztkowej całkowitej twardości wody Przyrząd do automatycznego pomiaru: twardości ogólnej poprzez regularnie wykonywane analizy kolorymetryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Programowalna skala pomiarowa wyświetlacza: °d, °f, ppm CaCO3, mmol/l. Język menu do wyboru na etapie zamówienia: polski, angielski, niemiecki lub francuski.

Sterowanie pomiarami może odbywać się:

  • czasowo – analizy wykonywane w odstępach czasowych 0–99 min. (0–wykonanie analiz jedna po drugiej);
  • objętościowo – pomiary wykonywane po przepływie zaprogramowanej ilości wody (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego);

Możliwość ustawienia reakcji urządzenia na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych. Wyświetlacz dwuliniowy, z możliwością uzyskania informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek. Funkcja BOB umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.