HEYL Testomat 808

Testomat® HEYL 808

Automatyczny analizator do kontroli twardości resztkowej wody w przemysłowych stacjach zmiękczania wody.

Testomat Heyl 808 wnętrze HEYL Testomat 808

Przyrząd do automatycznej kontroli: twardości ogólnej poprzez regularnie wykonywane analizy kolorymetryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Uproszczona wersja modelu ECO i 2000 pozbawiona wyświtlacza - brak dokładnego wskazania twardości resztkowej wody. Wartości progowe twardości resztkowej wody ustala się w przedziale od 0,02 do 3,0 °dH poprzez dobór odpowiedniego indykatora.

Testomat Heyl 808 wnętrze

Zakres progu pomiarowego regulowany jest za pomocą odpowiednich indykatorów. Wskazanie zielone oznacza, że twardość resztkowa jest mniejsza niż wskaźnik wartości granicznej (dobra), natomiast wskazanie czerwone informuje o przekroczonej wartości granicznej twardości wody (zła). Istnieje możliwość ręcznego wyzwolenia analizy wody w dowolnym momencie.
Max. zawartość w wodzie badanej: wolnego CO2 – 80 mg/l, żelaza – 0,5 mg/l, miedzi – 0,1 mg/l, aluminium – 0,1 mg/l. Opakowanie indykatora (500 ml) wystarcza na wykonanie ok. 7500 analiz.

Funkcje urządzenia:

 • Samoczyszcząca się komora pomiarowa
 • Niskie zużycie wody
 • Najnowocześniejsze układy elektroniczne
 • Nowoczesny system pompy dozującej indykator
 • Wyświetlanie błędów
 • Wskaźnik ilości indykatora
 • Zewnętrzny zawór spustowy
 • Obsługa sygnałów alarmowych
 • Manualna kontrola zewnętrznego i wewnętrznego płukania
 • Możliwość pracy przez 72 godziny bez konieczności nadzoru
 • Możliwy wybór między dwoma wielkościami pojemników zawierających indykatory
 • Dwa przełączniki do pomiaru odstępu i oceny wartości granicznych
Pobierz kartę katalogową

Adaptacja poprzedniego modelu testomatu F-BOB na nowy testomat typu 808