Dobór technologii

Dobór technologii uzdatniania wody i projektowanie układów

Dobór właściwych urządzeń składających się na kompletny system uzdatniania wody to kluczowa kwestia pozwalająca na stworzenie wydajnego i bezpiecznego rozwiązania zapewniającego stabilną pracę. Zastosowanie i wprowadzenie odpowiedniego programu uzdatniania wody obejmuje:

  • Rozpoczęcie wspólnego programu monitorowania pracy układu technologicznego, obejmującego wizyty serwisowe konsultanta naszej firmy – w cyklu co dwa miesiące;
  • Stałe wykonywanie pełnej analizy wody technologicznej – twardość ogólna, twardość wapniowa, zasadowość P i M, odczyn pH, przewodność, TDS, tlen, chlorki, żelazo, związki czynne;
  • Sporządzanie pisemnych raportów serwisowych wraz z opisem aktualnego stanu i zaleceniami dotyczącymi dalszego prowadzenia układu;
  • Kontrola dozowanych preparatów chemicznych – kontrola dozowanej ilości preparatu, pomiar związków czynnych w wodzie obiegowej.