Regulator Kontrol40

Kontrol 40

Urządzenie kontrolne umożliwia dokładne mierzenie pH, współczynnika redoks oraz przewodności w systemach uzdatniania wody. Ze względu na podwyższoną dokładność i zaawansowanie technologiczne, urzadzenie to może być stosowane w następujących rozwiązaniach:

  • produkcja wody mineralnej
  • uzdatnianie wody i instalacje filtrujące
  • galwanotechnika
  • produkcja i przetwarzanie żywności
  • kontrola wody w basenach
  • biotechnologie