Regulator DULCOMETER® Compact

DULCOMETER® Compact

Użytkownik może przełączać pomiędzy pomiarem wartości pH i potencjału Redox oraz pomiędzy algorytmami sterowania P i PID. Kierunek regulacji również może być zdefiniowany jako rosnący lub malejący dla określonych wartości pomiarowych. Do wejścia temperaturowego może być podłączony czujnik temperatury Pt 1000 aby uwzględnić kompensacje temperatury przy pomiarze wartości pH, do zdalnego wyłączania regulatora lub podłączenia czujnika przepływu wody pomiarowej.

Łatwość obsługi zapewnia użycie skrótów zrozumiałych we wszystkich językach, takich jak: CAL, PARAM, CONFIG lub ERROR. DULCOMETER® compact dostarczany jest wstępnie skonfigurowany i może być zastosowany przy uzdatnianiu ścieków, wody pitnej i wody w basenach kąpielowych.