ProWater Green Sand

Stacje odżelaziające i odmanganiające PWGS

Kolumny filtracyjne wypełnione złożem GreensandPlus™. Jest to sprawdzony sposobób na usuwanie żelaza, manganu, siarkowodoru, arsenu i radu. Nie wymaga intensywnego przygotowania złoża ani długiego okresu rozruchowego. Dwutlenek manganu pokrywający ziarna złoża GreensadPlus działa jako katalizator utleniania żelaza i manganu. Krzemionka stanowiąca trzon złoża powoduje, że można je stosować w wodzie o niskiej zawartości krzemionki, TDS i twardości. Do regeneracji tego złoża stosuje się nadmanganian potasu (KMnO4).

Wysokie stężenie pierwiastków manganu i żelaza w wodzie spożywczej może powodować poważne problemy techniczne w prowadzeniu napraw. Wg badań przeprowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny, zbyt wysoki poziom żelaza i manganu jest jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sytuacja taka – o ile nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia – powoduje znaczące obniżenie walorów estetycznych wody poprzez nieprzyjemny zapach i smak, oraz brzydki kolor.

Często głównym źródłem żelaza mogą być elementy konstrukcyjne niewłaściwie eksploatowanej sieci wodociągowej (wykonanej np. z żeliwa lub pokryte powłoką cynkową), oraz sole żelaza używane do koagulacji w procesie uzdatniania. Stacje odżelaziania i odmanganiania wody pozwalają na dostosowanie właściwości uzdatnianej w taki sposób, aby nie stanowiła ona zagrożenia dla systemu wodociągowego, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe i inwestycyjne.