Kolumna sedymentowa

Filtry sedymentacyjne PWTX

Kolumny filtracyjne wypełnione złożem Turbidex - Filter Ag Plus.

Turbidex jest złożem zbudowanym z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o dużej porowatości i o skuteczności filtracyjnej poniżej 5 μm. Dzięki temu że sedyment jest wyłapywany całą powierzchnią granulek, złoże to gwarantuje dużą klarowność wody oraz obniża koszt eksploatacji w porównaniu do złóż kwarcowych poprzez mniejszą ilość płukań i zmniejszenie ilości wody popłucznej.

Zapewnia dużą klarowność wody, obniża całkowity koszt eksploatacji, zmniejsza ilość wody płuczącej o 50%. Ponadto obniża koszt transportu w porównaniu do innych złóż oraz eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego.

Wyższa klarowność wody przyczynia się do lepszego funkcjonowania pozostałych urządzeń systemu uzdatniania, takich jak: wymieniacze jonowe, odwrócone osmozy, ozonatory, UF, itd. Równocześnie pozwala na oszczędności eksploatacyjne wynikające z:

  • Niższego zużycia chemikaliów dozowanych przed systemami RO i systemami UF
  • Zmniejszenia częstotliwości regeneracji oraz przedłużenia żywotności membran RO, UF
  • Niższego zużycia chemikaliów dozowanych do uzdatniania wody basenowej
  • Zmniejszenia częstotliwości wymiany wkładów filtracyjnych
  • Niższego zużycia chemikaliów dozowanych w komunalnych stacjach uzdatniania wody

Filter AG Plus posiada certyfikat NSF 61 oraz atest PZH.