Przemysłowa filtracja na węglu aktywnym

Węgiel aktywny

Ze względu na coraz wyższe zapotrzebowanie na wodę wynikające z szybkiego rozwoju przemysłu i rozbudowy osiedli mieszkalnych, badania jednoznacznie wykazują ogólny wzrost zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Dotychczas znane chemiczne i biologiczne sposoby oczyszczanie stają się nieefektywne. Ilość zidentyfikowanych wśród zanieczyszczeń związków chemicznych wynosi ok. 1500, a wśród nich oprócz pestycydów, związków halogenoorganicznych i fenolowych, barwników wykryto także substancje narkotyczne i toksyny.

Węgiel aktywny, ze względu na bardzo dużą powierzchnię w przeliczeniu na jednostkę masy, wykazuje doskonałe właściwości adsorbcyjne dla wielu związków chemicznych. Istotny jest fakt, że węgiel aktywny nie wykazuje żadnych właściwości toksycznych, nawet w przypadku bezpośredniego spożycia. Ciekawostką jest fakt, że to ten sam pierwiastek, z którego wytwarza się grafen.

Do uzdatniania wody zalecamy węgiel aktywny ORGANOSORB 10 CO – ekologiczny węgiel wykonany z łupin orzecha kokosowego.

Przykładowe zastosowania węgla aktywnego

  • Przy produkcji wody pitnej (poprzez poprawę smaku, zapachu oraz usuwanie zanieczyszczeń np. pestycydów)
  • Do uzdatniania wody w filtrach domowych
  • Do oczyszczanie wód przemysłowych (usuwanie chloru i ozonu)
  • Remediacja wody gruntowej (usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu, lub awarii)
  • Oczyszczanie ścieków
  • Uzdatnianie surowców (oczyszczanie olejów i tłuszczy, alkoholi, soków, barwników, odbarwianie cukrów i glukozy, związków chemicznych, farmaceutyków)