Dezynfekcja wody metodą ozonowania

Ozonowanie wody

Ozon skutecznie usuwa przebarwienia, odory, bakterie i wirusy, nie wytwarzając przy tym żadnych szkodliwych produktów ubocznych. Ozon szybko reaguje z dużą ilością szkodliwych substancji, bezpośrednio za pomocą cząsteczki O3, lub poprzez wytworzone rodniki hydroksylowe. W połączeniu z innymi procesami (promieniowaniem UV, lub nadtlenkiem wodoru) skutecznie unieszkodliwia substancje pochodzenia antropogenicznego, tj. hormony czy antybiotyki. Ponadto, zdecydowaną zaletą ozonu jest to, że podczas jego stosowania nie powstają szkodliwe dla środowiska produkty uboczne, w przeciwieństwie do innych substancji dezynfekujących takich jak chlor. Produkty uboczne nie powstają również podczas jego rozkładu, gdyż rozpada się on do tlenu.

Pobierz broszurę informacyjną

Zastosowanie ozonu

  • Baseny publiczne i prywatne – redukcja chloroamin i trihalometanów odpowiedzialnych za specyficzny, nieprzyjemny zapach na basenach.
  • Uzdatnie wody pitnej – poprawa zapachu i smaku, usuwanie barwy, rozkład substancji śladowych, utlenianie metali takich jak żelazo, mangan, arsen i zanieczyszczeń organicznych, skuteczna dezynfekcja.
  • Oczyszczanie ścieków – rozkład substancji śladowych, redukcja osadów ściekowych, redukcja ChZT, usuwanie barwy.
  • Przemysł – usuwanie żelaza i manganu, dezynfekcja wody procesowej, usuwanie odorów w absorberach.
  • Wody chłodnicze – kontrola biologicznego wzrostu biofilmu, pozbycie się zanieczyszczeń mikrobiologicznych i korozji, brak formowania się chlorowanych związków organicznych.
  • Przemysł spożywczy i produkcja napojów – usuwanie żelaza i manganu z wody pitnej, dezynfekcja i ochrona mikrobiologiczna podczas napełniania butelek wodą pitną, uzdatnianie wody surowej w przemyśle napojów, dezynfekcja urządzeń płuczących, dezynfekcja wody produkcyjnej.