Odżelaziacze ze złożem ECOMIX A

Odżelaziacze ze złożem ECOMIX C

Odżelaziacz PWECX 1054 C

Odżelaziacz PWECX 1054 C
Parametr Wartość
Ilość złoża 37 dm3
Przepływ nominalny 1,3 m3/h
Zdolność jonowymienna 67 m3/°dH
Zużycie soli na regenerację 3,7Kg
Średnica przyłącza 1"
Ciśnienie pracy 1,5-8 bar
Temperatura wody 4-40°C

Pobierz broszurę informacyjną