Odżelaziacze ze złożem ECOMIX A

Odżelaziacze ze złożem ECOMIX C

Odżelaziacz PWECX 1035 C

Odżelaziacz PWECX 1035 C
Parametr Wartość
Ilość złoża 24 dm3
Przepływ nominalny 1,3 m3/h
Zdolność jonowymienna 44 m3/°dH
Zużycie soli na regenerację 2,4Kg
Średnica przyłącza 1"
Ciśnienie pracy 1,5-8 bar
Temperatura wody 4-40°C

Pobierz broszurę informacyjną