Zwalczanie bakterii Legionella metodą dozowania dwutlenku chloru

Wybierając metodę zwalczania Legionella, należy uwzględnić szereg czynników technicznych. Krótko- i długoterminowa skuteczność dezynfekcji, zastany stan techniczny instalacji, możliwość uzyskania wymaganej temperatury wody, bezpieczeństwo, koszty. Podstawowym problemem obniżającym skuteczność zwalczania bakterii, jak i zapobiegania ich wtórnemu namnażaniu się, jest obecność na powierzchniach wewnętrznych przewodów i zbiorników warstw osadów, bez względu na ich skład i pochodzenie. Kluczową rolę w rozwoju bakterii Legionella odgrywa biofilm.

Warunkiem skutecznego zwalczania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach ciepłej wody, a przede wszystkim zapobiegania wtórnemu ich namnażaniu, jest całkowite, skuteczne usunięcie biofilmu i niedopuszczenie do ponownego rozwoju.

Obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod mających na celu zwalczanie bakterii z rodzaju Legionella oraz zapobieganie ich namnażaniu się jest ciągłe dozowanie dwutlenku chloru.

Generator dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb

Budowa generatora ClO2

Dzięki swoim zaletom, dwutlenek chloru coraz częściej wypiera stosowanie chloru. Dwutlenek chloru ma silniejsze działanie dezynfekujące, niezależnie od wartości pH uzdatnianej wody.

Wprowadzany do wody nie tworzy żadnych ubocznych związków chlorowcowych. Dłuższy okres rozpadu powoduje jego przedłużony czas oddziaływania w wodzie. Ze względu na silne działanie utleniające, rozkłada on biofilmy tworzące się w rurociągach i zbiornikach, a tym samym zapobiega wtórnemu skażeniu bakteriami z grupy Legionella. Zalety dezynfekcji dwutlenkiem chloru sprawdziły się już w wielu zastosowaniach, m.in. w uzdatnianiu wody pitnej, w zwalczaniu bakterii Legionella, w uzdatnianiu wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów i spożywczym, w uzdatnianiu wody chłodniczej oraz ścieków.

Korzyści wynikające z zastosowania dwutlenku chloru

  • Niezawodne, trwałe niszczenie bakterii Legionella pneumophila i innych bakterii chorobotwórczych
  • Skuteczne usuwanie i niedopuszczanie do ponownego powstania biofilmu – głównego siedliska bakterii Legionella
  • Możliwość obniżenia temperatury ciepłej wody, co daje oszczędności energetyczne
  • Relatywnie niskie koszty eksploatacji – ekonomiczne odkażanie obiegów wody ciepłej i zimnej
  • Łatwe i bezpieczne dozowanie preparatów
  • Najwyższa skuteczność mikrobiologiczna przy zachowaniu zaleceń prawnych
  • Brak tworzenia się stanu uodpornienia i eliminacja zagrożenia ponowną infekcją
  • Zwalczanie Legionelli bez powodowania zakłóceń w eksploatacji systemów wodnych
  • Niezawodna kontrola on-line

Jak działa generator dwutlenku chloru?

W generatorach dwutlenku chloru Bello Zon ® CDLb na skutek połączenia rozcieńczonego kwasu solnego i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodowego powstaje roztwór dwutlenku chloru. Innowacyjna konstrukcja reaktora zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność sięgajacą 90%. Dzieki minimalnemu zużyciu środków chemicznych jest to urządzenie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Generatory dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb 6 i CDLb 12 o wydajności wytwarzania dwutlenku chloru od 6 do 12g ClO2/h są szczególnie zalecane do zwalczania Legionelli w mniejszych i średnich budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele i kompleksy sportowe.

Model generatora ClO2 jedn. CDLb 6 CDLb 12 CDLb 22 CDLb 55 CDLb 120
Zdolność
produkcyjna
g ClO2/h 6 12 22 55 120
Stężenie roztworu mg ClO2/dm3 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maksymalny
przepływ*
m3/h 12 24 44 110 240
Zintegrowana pompa dozująca ClO2 --- Beta® Beta® Beta® Delta® ---
Maksymalne
przeciwciśnienie
bar 7 7 7 7 ---
Wymiary (Wys.×Szer.×Głęb.) mm 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1550 x 800 x 345 1300 x 880 x 425

* przy dawce 0,5mg ClO2/dm3

Pobierz kartę katalogową Pobierz broszurę informacyjną