Czym są i co powodują bakterie z grupy Legionella?

Bakterie z grupy Legionella w świetle UV

Bakterie z grupy Legionella wywołują legionelozę, która jest chorobą układu oddechowego człowieka. Legioneloza może objawiać się zapaleniem płuc (tzw. "choroba legionistów") lub zachorowaniami podobnymi do grypy (gorączka Pontiac). Do zakażenia pałeczkami bakterii z grupy Legionella dochodzi w wyniku przedostania się do płuc skażonego aerozolu wodno-powietrznego.

Bakterie z grupy Legionella w świetle UV

Bakterie z grupy Legionella występują powszechnie w środowisku naturalnym. Miejsca ich rezydowania to otwarte zbiorniki wodne, kałuże, strumyki, wody termalne. Znajdują się one tam jednak w liczbie, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem pojawia się w momencie namnożenia bakterii Legionella w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno–powietrzny. Mogą to być wieże chłodnicze, instalacje wodociągowe, klimatyzacja, baseny, nawilżacze, myjnie samochodowe, a także urządzenia medyczne – przede wszystkim inhalatory i turbiny dentystyczne. Część w/w instalacji i urządzeń stanowi wyposażenie techniczne budynków.
Są to miejsca, które stanowią idealne środowisko dla szybkiego namnażania się bakterii Legionella.

Zakamienione i zkorodowane wnętrze rury wodociągowej stanowi idealne miejsce dla namnażania się bakterii Legionella

W Polsce przeprowadzono liczne badania w kierunku wykrywania pałeczek Legionella w ciepłej wodzie wodociągowej. Badania te wykazały, że ze skażeniem ciepłej wody tymi bakteriami należy liczyć się powszechnie, zwłaszcza w instalacjach, które były zaprojektowane przed 2002 rokiem oraz w tych, w których nie jest spełnione wymagania dotyczące temperatury wody i nie są stosowane skuteczne zabiegi dezynfekcyjne. Ograniczanie zagrożenia bakteriami Legionella związanego z użytkowaniem budynków to obowiązek ich zarządców i właścicieli.
Działania te powinny obejmować:

  • zapobieganie skażeniu bakteriami Legionella od początku użytkowania instalacji;
  • zwalczanie skażenia, jeśli zostało potwierdzone badaniami w kierunku wykrywania bakterii Legionella;
  • zapobieganie powtórnemu namnożeniu się bakterii w instalacjach wodnych i urządzeniach (usunięcie tzw. biofilmu).