Generatory dwutlenku chloru Bello Zon®

Bello Zon – generator dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru nie może być magazynowany i dlatego musi być wytwarzany na miejscu zastosowania. Urządzenie do wytwarzania dwutlenku chloru (zwane inaczej generatorem) zaprojektowane jest w wersji kompaktowej i przeznaczone zostało dla zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym małych i średnich układów wodnych różnego charakteru. Standardowym miejscem zastosowania urządzenia są instalacje wodne w budynkach użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, baseny, obiekty rekreacyjne i sportowe. Drugim ważnym miejscem zastosowania są układy klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze, które są dezynfekowane aerozolem wodnym z rozpuszczonym dwutlenkiem chloru. Kolejnym miejscem wykorzystania są układy dezynfekcji butelek i opakowań w przemyśle spożywczym.

W generatorach dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb, na skutek połączenia rozcieńczonego kwasu solnego i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodu powstaje roztwór dwutlenku chloru. Innowacyjna konstrukcja reaktora zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność sięgającą 90%. Dzięki minimalnemu zużyciu środków chemicznych generator dwutlenku chloru jest ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Generatory dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb 6 i CDLb 12 o wydajności wytwarzania dwutlenku chloru od 6 do 12 g/h są szczególnie zalecane do dezynfekcji wody i zwalczania Legionelli w mniejszych i średnich budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele i kompleksy sportowe.

Urządzenie przeznaczone jest do zawieszenia na ścianie pomieszczenia. Podstawową cechą generatora jest typ surowców reakcyjnych. W tym przypadku są to surowce rozcieńczone (9,0%, 7,5%). Są to stosunkowo słabe roztwory kwasu solnego i chlorynu (III) sodu.

Roztwór z dwutlenkiem chloru może być dozowany bezpośrednio do instalacji wodnej, może być rozcieńczany układem mieszania, może być gromadzony w zbiorniku pośrednim (z które będzie tłoczony odrębną pompą do instalacji). Sterowanie pracą generatora może odbywać się poprzez impulsy wodomierza (proporcjonalne do przepływu wody), praca ciągła (przy stałym przepływie lub magazynowaniu ClO₂), sygnałem z sondy pomiarowej ClO₂, sygnałem wolnopotencjałowym.

Model generatora ClO 2 jedn. CDLb 6 CDLb 12 CDLb 22 CDLb 55 CDLb 120
Zdolność
produkcyjna
g ClO2/h 6 12 22 55 120
Stężenie roztworu mg ClO2
/dm3
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maksymalny
przepływ*
m3/h 12 24 44 110 240
Zintegrowana pompa dozująca ClO 2 --- Beta® Beta® Beta® Delta® ---
Maksymalne
przeciwciśnienie
bar 7 7 7 7 ---
Wymiary (Wys.×Szer.×Głęb.) mm 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1236 x 878 x 306 1550 x 800 x 345 1300 x 880 x 425