Systemy wytwarzania dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb z zasobnikiem zewnętrznym

Generator dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb z zasobnikiem zewnętrznym

W generatorach dwutlenku chloru z zasobnikiem zewnętrznym roztwór dwutlenku chloru jest produkowany bezpośrednio do osobnego zbiornika, do którego można podłączyć dowolną liczbę urządzeń pomiarowych. W pełni zautomatyzowany proces napełniania jest obsługiwany przez kontroler generatora CDLb.

Innowacyjny zawór zamykający zabezpiecza przed ubywaniem dwutlenku chloru w trakcie napełniania, minimalizuje zagrożenie otoczenia i obniża zużycie reagentów o 5%, w porównaniu z konwencjonalnymi systemami.

Ponieważ zewnętrzny zasobnik może przechować do 60 gramów dwutlenku chloru, instalację dozującą można zaprojektować uwzględniając średnie, a nie szczytowe zużycie. W rezultacie znacznie obniża to koszty inwestycyjne w porównaniu z innymi systemami.

Urządzenie przeznaczone jest do zawieszenia na ścianie pomieszczenia.

Bello Zon CDKc