Zasada działania filtrów sedymentacyjnych

Kolumna sedymentowa

Filtry sedymentacyjne PWTX

Filtry sedymentacyjne ze złożem Filter AG Plus. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentacyjne.

Dzięki temu, że w procesie filtrowania biorą udział równocześnie: filtracja mechaniczna, filtracja sedymentacyjna, adsorpcja fizyczna, adsorpcja elektrostatyczna i wymiana jonowa, Filter AG Plus usuwa sedyment do poziomu 3 – 5 mikronów. Również w znacznym stopniu usuwane są iły i zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

Dzięki dużej porowatości i znacznemu rozwinięciu powierzchni (do 25 – 40 m2/g) Filter AG Plus może odfiltrować między płukaniami około 3 razy więcej osadów niż tradycyjny filtr piaskowy. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wody zużywanej do płukania złoża – do 66%.

Większe nominalne natężenia przepływu pozwalają na stosowanie mniejszych, a co się z tym wiąże tańszych, systemów filtrujących.
Filter AG Plus może obniżać stężenie metali ciężkich, substancji oleistych i amoniaku.