Budowa filtra sedymentacyjnego

Clack Corporation

Filtry sedymentacyjne ProWater PWTX konstrukcyjnie są bardzo podobne do zmiękczaczy wody. Urządzenie składa się z zaworu sterującego i kolumny filtracyjnej wypełnionej złożem filtracyjnym. Filtry sedymentacyjne nie są wyposażone w zbiorniki solanki – regeneracja złoża odbywa się wyłącznie poprzez proces płukania wstecznego i dopłukiwanie. Przed stacją sugerujemy montaż wstępnego filtra skośnego w celu usunięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, takie jak piasek, muł, drobne opiłki metalu, rdza czy resztki materiałów uszczelniających.

 

Elektroniczny zawór sterujący – Clack Corporation

Głowica sterująca

W filtrach sedymentacyjnych firmy ProWater stosowane są amerykańskie głowice firmy Clack Corporation, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji zaworów sterujących do stacji uzdatniania wody. Unikatowa konstrukcja, automatyczna obsługa, system zabezpieczeń i specjalny mikroprocesor sterujący całym układem gwarantują bezawaryjną obsługę i długi, nieprzerwany czas pracy. To także niskie koszty inwestycyjne, oraz proste i ekonomiczne serwisowanie. Sterowanie i konfiguracja zaworu są niezwykle łatwe. W przypadku zaniku napięcia, zawór posiada wewnętrzne dodatkowe zasilanie podtrzymujące zapisane informacje w pamięci. Wyklucza to konieczność ponownej konfiguracji. Czytaj więcej o zaworach sterujących »

Kolumna filtracyjna

Kolumny filtracyjne

Zbiornik wykonany z laminowanego włókna szklanego odpornego na korozję z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a temperatura robocza do 48°C. Kolumna wypełniona jest złożem filtracyjnym oraz – w zależności od wielkości aplikacji – odpowiednią ilością podsypki żwirowej z piasku kwarcowego, co poprawia hydraulikę systemu i zapobiega zbrylaniu się złoża.

Złoże filtracyjne

Prawidłowo dobrane i sprawdzone złoże jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania całego systemu filtracyjnego. Klinoptylolitowe złoże pozwala na usuwanie zanieczyszczeń w formie cząstek stałych aż do 5µm.

Sedyment wyłapywany jest całą powierzchnią granulek co znacznie zwiększa czas między regeneracjami. Pozwala to na duże oszczędności wody płuczącej oraz uzyskanie wody o większym stopniu oczyszczenia. Następuje redukcja kosztów w zakresie chemikaliów czyszczących, wkładów doczyszczających, oraz przedłużenie żywotności membran systemów odwróconej osmozy (RO). Dzięki większym przepływom w czasie pracy – o około 25% w porównaniu do tradycyjnych złóż, można stosować mniejsze i tańsze systemy filtrujące. Regeneracja złoża polega na dwukrotnym szybkim płukaniu w obu kierunkach (przeciwprądowo oraz zgodnie z przepływem wody). Do regeneracji nie jest zatem wymagana żadna inna substancja chemiczna.

Stacje posiadają w standardzie:

  • sterowanie objętościowe poprzez wbudowany wodomierz lub czasowe (w zależności od aplikacji);
  • zawór obiegowy (by-pass);
  • Przyłącze do kanalizacji dostosowane do wartości przepływu.