Czym są i co powodują bakterie z grupy Legionella?

Bakterie legionelli Bakterie z grupy Legionella wywołują legionelozę, która jest chorobą układu oddechowego człowieka. Legioneloza może objawiać się zapaleniem płuc (tzw. "choroba legionistów") lub zachorowaniami podobnymi do grypy (gorączka Pontiac). Do zakażenia pałeczkami bakterii z grupy Legionella dochodzi w wyniku przedostania się do płuc skażonego aerozolu wodno-powietrznego.

Uzdatnianie wody Bakterie z grupy Legionella występują powszechnie w środowisku naturalnym. Miejsca ich rezydowania to otwarte zbiorniki wodne, kałuże, strumyki, wody termalne. Znajdują się one tam jednak w liczbie, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem pojawia się w momencie namnożenia bakterii Legionella w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno–powietrzny. Mogą to być wieże chłodnicze, instalacje wodociągowe, klimatyzacja, baseny, nawilżacze, myjnie samochodowe, a także urządzenia medyczne – przede wszystkim inhalatory i turbiny dentystyczne. Część w/w instalacji i urządzeń stanowi wyposażenie techniczne budynków.
Są to miejsca, które stanowią idealne środowisko dla szybkiego namnażania się bakterii Legionella.

Bakterie legionelli W Polsce przeprowadzono liczne badania w kierunku wykrywania pałeczek Legionella w ciepłej wodzie wodociągowej. Badania te wykazały, że ze skażeniem ciepłej wody tymi bakteriami należy liczyć się powszechnie, zwłaszcza w instalacjach, które były zaprojektowane przed 2002 rokiem oraz w tych, w których nie jest spełnione wymagania dotyczące temperatury wody i nie są stosowane skuteczne zabiegi dezynfekcyjne. Ograniczanie zagrożenia bakteriami Legionella związanego z użytkowaniem budynków to obowiązek ich zarządców i właścicieli.

Działania te powinny obejmować:

  • zapobieganie skażeniu bakteriami Legionella od początku użytkowania instalacji;
  • zwalczanie skażenia, jeśli zostało potwierdzone badaniami w kierunku wykrywania bakterii Legionella;
  • zapobieganie powtórnemu namnożeniu się bakterii w instalacjach wodnych i urządzeniach (usunięcie tzw. biofilmu).

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

Doświadczenie zdobyte przez pracowników naszej firmy jednoznacznie pokazuje, że uzdatnianie wody dwutlenkiem chloru jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą obecnie znaną metodą dezynfekcji wody i zwalczania bakterii Legionella. ClO2 mając niższy potencjał redoks (zdolność do oddawania / przyjmowania elektronów przez jony), ma jednocześnie największą zdolność utleniania w porównaniu do innych utleniaczy.

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru ClO2 jest skuteczna niezależnie od wartości pH. Stosowanie dwutlenku chloru (ClO2) w dawkach przeznaczonych wody pitnej gwarantuje całkowitą destrukcję biofilmu, co wyklucza ryzyko ponownego zakażenia wody. Uzdatniona woda pozbawiona jest nieprzyjemnego zapachu oraz rakotwórczych THM. Ze względu na obniżone ryzyko korozji, wydłuża to żywotność całej instalacji wodociągowej.

Sprawdź pełną ofertę generatorów »